Zielinski Project

    W 2017 roku zostałem zaproszony przez Marylę Rodowicz do udziału w specjalnym koncercie, który miał mieć miejsce na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Maryla poprosiła mnie o kilka aranżacji do koncertu, dyrygowanie koncertem oraz zatrudnienie mojej orkiestry. Przygotowania rozpoczęły się na początku kwietnia, gdyż Festiwal był zapowiedziany na czerwiec.